ЗАЛИ

ФИТНЕС

ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Еднократно посещение

по всяко време

6

лв

Еднократно посещение

за ученици до 17:00 часа

4

лв

МЕСЕЧНИ КАРТИ

месечна

Карта МЪЖЕ

за посещения

без ограничение
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

Карта

за

8 посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

Карта ЖЕНИ

за посещения

без ограничение
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

Карта

за посещения

без ограничение
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

3-МЕСЕЧНИ КАРТИ

3-МЕСЕЧНА

карта

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

3-МЕСЕЧНА

Карта

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

6-МЕСЕЧНИ КАРТИ

6-МЕСЕЧНА

Карта

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

6-МЕСЕЧНА

Карта

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

ГОДИШНИ КАРТИ

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

ФИТНЕС

ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Еднократно посещение

по всяко време

6

лв

Еднократно посещение

за ученици до 17:00 часа

4

лв

МЕСЕЧНИ КАРТИ

месечна

Карта МЪЖЕ

за посещения

без ограничение
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

Карта

за

8 посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

Карта ЖЕНИ

за посещения

без ограничение
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

Карта

за посещения

без ограничение
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

3-МЕСЕЧНИ КАРТИ

3-МЕСЕЧНА

карта

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

3-МЕСЕЧНА

Карта

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

6-МЕСЕЧНИ КАРТИ

6-МЕСЕЧНА

Карта

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

6-МЕСЕЧНА

Карта

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

ГОДИШНИ КАРТИ

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

СОЛАРИУМ

PLATINUM

HAMMER GYM

0.60

лв/мин

ФИТНЕС

ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Еднократно посещение

по всяко време

5

ЛВ

Еднократно посещение

за ученици до 17:00 часа

3

ЛВ

МЕСЕЧНИ КАРТИ

месечна

КАРТА

за

8 посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

месечна

КАРТА

за

12 посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

3-МЕСЕЧНИ КАРТИ

3-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

3-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

6-МЕСЕЧНИ КАРТИ

6-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

6-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

ГОДИШНИ КАРТИ

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

ПОСЕЩЕНИЯ
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

СОЛАРИУМ

Красно Село

HAMMER GYM

0.50

лв/мин.

ФИТНЕС

ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Еднократно посещение

по всяко време

5

ЛВ

Еднократно посещение

за ученици до 17:00 часа

3

ЛВ

МЕСЕЧНИ КАРТИ

месечна

КАРТА

за

8 посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

месечна

КАРТА

за

12 посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

3-МЕСЕЧНИ КАРТИ

3-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

3-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

6-МЕСЕЧНИ КАРТИ

6-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

6-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

ГОДИШНИ КАРТИ

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

ПОСЕЩЕНИЯ
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

ФИТНЕС

ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Еднократно посещение

по всяко време

5

ЛВ

Еднократно посещение

за ученици до 17:00 часа

3

ЛВ

МЕСЕЧНИ КАРТИ

месечна

КАРТА

за

8 посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

месечна

КАРТА

за

12 посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

месечна

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

3-МЕСЕЧНИ КАРТИ

3-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

3-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

6-МЕСЕЧНИ КАРТИ

6-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

6-МЕСЕЧНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

ГОДИШНИ КАРТИ

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

ПОСЕЩЕНИЯ
до 16 ч.
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: до 16 ч. (СБ-НД целодневно)

ГОДИШНА

КАРТА

неограничени

посещения
 • Дни: ПН – НД
 • Часове: без ограничение

ДРУГИ

СОЛАРИУМ

0.50

лв / мин.

ТЕНИС НА МАСА

5

лв на час

* КАРТИТЕ ЗА ЧАСОВА ЗОНА ДО 16:00

могат да бъдат използвани извън зоната срещу заплащане от 2 ЛВ на посещение.